Hygge-kväll med svensklärare

10.12.2019 klo 16:20
Tisdagen den 10.12.2019
träffades vi i hygge-stämning tillsammans med svensklärare och andra medverkare på Nordens Hus!

Tusen tack till alla deltagarna! Vi fick idéer, vilka vi lite senare  efter julen ska se över. Vi vill framföra ett hjärtligt tack till Richard Bjurström, Ronny Holmqvist samt Tuija Laurén för ert lokala samarbete på Nordens Hus och SST samt vidare till Zea Kingelin-Orrenmaa med studeranden från Tammerfors universitet. Vidare framför vi ett varmt tack till Lasse Paukkonen från föreningen Norden i Helsingfors och Jaan Siitonen från Språkambassadörerna samt Satu Pessi från svensklärarna i Finland, Terhi Virtanen och Kaisa Putaja från Pirkkalan yhteislyseo. Det var också mycket trevligt att ha vänner från de närliggande kommuners föreningar. 

Kvällen flöt snabbt och minglet som vi missade tar vi någon annan gång!